20/E25

20/E25

二位三通换向控制型防爆型电磁阀(换向控制)
    该系列防爆型电磁阀经过对与介质接触材质的特殊工艺处理后,加强耐腐蚀性能,同时对线圈的进行树脂灌装,可以做到防水性能,保证该系列电磁阀同时拥有防爆、耐腐蚀、高压等超强综合性能。
   • 加强型防爆结构设计
   • 最流行的外形设计
   • 重型不锈钢材质应用
   • 通径范围:1/32"~1/4"规格
   • 高质量加工工艺制作              
                 流程配置图

      断电状态              通电状态


  • 技术参数
  • 图纸
  • 流量曲线图
  • 型号编码规则