50EW/EW53

50EW/EW53

二位三通常闭防爆低功耗型电磁阀(EXH端口管道排外式)

   该系列低功耗微型防爆电磁阀经过UL、CSA防爆安全认证;微型和低功耗的特性能满足更对空间、节能方面的应用要求,广泛适用于各种流体介质。

  • 最小外形的防爆功能设计

  • 微型智能设备配件的最佳选择

  • 严格的环境温度以及防护等级设计

  • NEMA4等级的线圈封装

  • 高质量加工工艺制作

                    流程配置图

          断电状态                通电状态

  • 技术参数
  • 图纸
  • 流量曲线图
  • 型号编码规则