50SLLW/SLLW52

50SLLW/SLLW52

二位二通常闭微型低功耗型电磁阀

    该系列低功耗微型电磁阀能配套气动液压件作为普通阀或安全阀使用;通过提升它的通用性,比如密封材质,压力等等。微型外形能满足更多设备空间要求,广泛适用于各种流体介质。

    • 普通安全阀使用低功耗设计

    • NEMA 4线圈等级特性设计,适用性更广

    • 特别适合于热气、液压油脂、制冷剂等

    • 广泛用于气动、液压领域 

               流程配置图 

     断电状态               通电状态


  • 技术参数
  • 图纸
  • 流量曲线图
  • 型号编码规则