20/E23

20/E23

二位三通常闭防爆型电磁阀(EXH端口管道排外式)
    该系列防爆型电磁阀经过对与介质接触材质的特殊工艺处理后,加强耐腐蚀性能,同时对线圈的进行树脂灌装,可以做到防水性能,保证该系列电磁阀同时拥有防爆、耐腐蚀、高压等超强综合性能。

    • 加强型防爆结构设计

    • 最流行的外形设计

    • 重型不锈钢材质应用

    • 通径范围:1/32"~1/4"规格

    • 高质量加工工艺制作

                      流程配置图

        断电状态                    通电状态

  • 技术参数
  • 图纸
  • 流量曲线图
  • 型号编码规则